KRONIKA

OŚRODKI DUSZPASTERSKIE

INFORMATOR  JUBILEUSZOWY 2001 

DOMINIKAŃSKICH OŚRODKÓW
DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W WIKTORII

NORTH SUNSHINE * YARRAVILLE * HOPPERS  CROSSING * CRAIGIEBURN * SOUTH SUNSHINE (36 COUPER ANGUS GRV)
 
40  LAT  DUSZPASTERSTWA POLSKICH DOMINIKANÓW 
W  AUSTRALII 1961 - 2001

KONTAKT:
O. Dominik Jałocha OP
36 Couper Angus Grove
Sunshine, Vic., 3020

ADRES  DLA  KORESPONDENCJI:
P.O.  Box 374
Sunshine, Vic., 3020

TEL:         03 9312- 1289
FAX:         03 9312- 7980
MOB:        0419 874476
WEBSITE:        http:// www.Polish-Dominicans-in-Australia.org
E-MAILS:
dominikjalocha@polish-dominicans-in-australia.org
pastoralcentre@polish-dominicans-in-australia.org
saturdayschool@polish-dominicans-in-australia.org
siewcy@polish-dominicans-in-australia.org
youthcentre@polish-dominicans-in-australia.org
 

1. HISTORIA
a) Ośrodek w North Sunshine przy kościele św. Bernadety, 59 Westmoreland Rd i Yarraville przy kościele św. Augustyna, 71 Somerville Rd, powstały w1957 roku.
b) Ośrodek w Hoppers Crossing przy kościele św. Piotra Apostoła, Guinane Avenue został założony przez O. Dominika Jałochę OP, 4 kwietnia 1993 r.
c) Ośrodek w Craigieburn przy kościele Matki Bożej, Craigieburn Rd. West, został założony przez O. Dominika Jałochę OP, 21 marca 1998 r.
d)  Dominikańskie Centrum w South Sunshine przy 36 Couper Angus Grove. Dzięki ofiarności rodaków, zakupiono dom w 1982 roku i wybudowano kaplicę, w której, w ciągu tygodnia, odprawiane są  Msze św. i nabożeństwa okolicznościowe.

2. DUSZPASTERZE
a) W Ośrodkach Duszpasterskich w N. Sunshine i Yarraville pracowali:
- Ks. Józef Wójcik (1957 – 20 marca 1961)
- Ks. E. Sharry – kapłan australijski z Zachodniej Australii.
-  O. Marcin Chrostowski OP ( lipiec 1961 – czerwiec 1974), były kapelan Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, były sekretarz Biskupa Polowego, ks. abp. Józefa  Gawliny, który po powrocie do ojczyzny pracował wśród młodzieży akademickiej w Poznaniu. Zmarł w Warszawie 31 lipca 1974.
- O. Rajmund Koperski OP, od 22 lutego 1975 do 23 listopada 
- O. Dominik Jałocha OP, od 13 marca 1992 
- O. Andrzej Fornal OP, od 2 kwietnia 1998 do 15 lutego 2001 
 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH :

a) NIEDZIELE I ŚWIĘTA

17.00 (sobota) CRAIGIEBURN – kościół Matki Bożej, Craigieburn Rd.West
10.00 N.SUNSHINE – kościół św. Bernadety, 59 Westmoreland Rd.
12.00 YARRAVILLE - kościół św. Augustyna, 71 Somerville Rd.
HOPPERS CROSSING – kościół św. Piotra Apostoła, 31- 33 Guinane Av.
15.30 (czas zimowy)
18.15 (czas letni)

b) DNI POWSZEDNIE

SUNSHINE – Kaplica Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Fatimskiej.
*od poniedziałku do piątku – 7.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
                                                 8.30  Msza św.
*w piątek ( z wyjątkiem pierwszego piątku):
18.00 Spowiedź
18.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo do 
           Miłosierdzia Bożego
19.00 Msza św.
*tylko w pierwsze soboty miesiąca:
14.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec prowadzony przez        przedstawicieli Kółka Żywego Różańca
14.30  Msza św. i spotkanie w salce bibliotecznej.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA OKOLICZNOŚCIOWE W TYGODNIU

*Piątek ( z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca) w kaplicy w 
  Sunshine
18.00 Spowiedź
18.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo do 
          Miłosierdzia Bożego
19.00 Msza św.

W MIESIĄCU

Niedziela po pierwszym czwartku – w Sunshine, Msza św. z udziałem dzieci komunijnych.
Pierwsza niedziela  miesiąca    – w Sunshine, Msza św. z udziałem dzieci
Druga niedziela miesiąca          – w Sunshine, Msza św. z udziałem młodzieży
Trzecia niedziela miesiąca       – w Sunshine,Yarraville, Hoppers Crossing  i  Craigieburn,                                       Msza św. z udziałem rodzin

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK
8.30 Msza Święta Roczna za zmarłych

PIERWSZY CZWARTEK
Odwiedziny chorych w domach

PIERWSZY PIĄTEK
a) odwiedziny chorych w domach
b) w kościele Yarraville:
18.00 Spowiedź
18.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo do
           Miłosierdzia Bożego i  Pierwszopiątkowe.
19.00 Msza św.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
14.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, 
           Różaniec z udziałem Kółek Żywego Różańca,
           Msza św.
           Spotkanie w bibliotece

KAŻDY 13. DZIEŃ MIESIACA
W kościele w N. Sunshine, Pokutny Różaniec Fatimski i Msza św.
Jeśli 13. wypadnie: poniedziałek, wtorek, czwartek, -  początek nabożeństwa o godz. 18.30; natomiast w środę i piątek o godz. 17.00, w sobotę o godz. 14.00 a w niedzielę o godz. 17.00 (czas zimowy), 16.00 (czas letni). 

SPOWIEDŻ
* przed i po Mszy św. w kaplicy w Sunshine
* w pierwszy piątek miesiąca w Yarraville – godz. 18.00
*dla chorych w salach szpitalnych lub w domu
*każdego dnia na prośbę

MINISTRANCJI
Spotkania ministranckie odbywają się w 3 – ci  czwartek miesiąca w godzinach, od 18.00 do 20.00 w  naszej kaplicy w Sunshine.

LEKCJE  RELIGII

Prowadzone są przez  o. Dominika w Polskiej Szkole Sobotniej Podstawowej i Średniej im. Jana Pawła II w Hoppers Crossing, w godz. od 9.00 do 12.00.
W Polskiej Szkole Podstawowej  w Craigieburn , w godz. od 14.00 do 16.45.

PRZY OŚRODKU DUSZPASTERSKIM  działają zespoły Ministranckie, Lektorów i grupa wokalna podtrzymująca śpiew liturgiczny. 
NA TERENIE OŚRODKÓW  DUSZPASTERSKICH ISTNIEJĄ KLUBY SENIORA,        których opiekunem jest O. Dominik Jałocha OP.
1. Footscray, 296 Nicholson Street. Spotkania  odbywają się w każdy czwartek od godz. 10.00 do 13.00. Prezes: pani Janina Śiwek.
2. Altona, Walker Cl, Multi-cultural Centre. Spotkania odbywają się w każdy wtorek od 10.00 do 13.00. Prezes: pani Tamara Cięciwa.
3. Werribee, Old  Shire Officies, Duncan Rd & Watton Street. Spotkania odbywają się  w każdą środę od 12.00 do 15.00. Prezes: pani Maria Mirska.
4. St.Albans, Errington Communty Centre, Errington Reserve Princess Street. Spotkania odbywają się w każdą środę od 11.00 do 15.00. Prezes: pan Edward Matelewski.
5. North Melbourne, Senior Citizens Centre, Melrose Street. Spotkania odbywają się w każdy czwartek od 12.00 do 15.00. Prezes: pan Józef Rozładowski.

W pomieszczeniach Polskiego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Albion przy 19 Carrington Drive, odbywają się nasze imprezy kulturalne (bale, koncerty, opłatki). W poniedziałki swoje próby ma zespół wokalne „Siewcy”.

SAKRAMENTU CHORYCH
Udziela się na każde życzenie chorego

SAKRAMENTU CHRZTU

Udziela się  przed lub po Mszy św. w naszych ośrodkach duszpasterskich, lub we wcześniej uzgodnionym terminie. Przed zapisaniem dziecka do chrztu, rodzice otrzymują  „Formularza „ i „Kartę Informacyjną”.
Przed chrztem należy nabyć świecę i białą szatę (white garment). Należy je przynieść do kościoła w dniu chrztu. Można je kupić w sklepie przy kościele św. Franciszka w City przy Elizabeth St.
Przed chrztem dziecka należy skontaktować się z parafią, w której dziecko ma być ochrzczone w celu zarejestrowania faktu chrztu w księgach parafialnych. W dniu chrztu, jeśli jest to niedziela, należy być na Mszy św. Uczestnictwo w Sakramencie chrztu św. nie zwalnia z obowiązku niedzielnej Mszy św.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Przygotowanie odbywa się w każdy 2- gi czwartek miesiąca  w naszej kaplicy Sunshine, w godz. od 18.00 do 20.00.
 

PIERWSZA SPOWIEDŻ I PIERWSZA KOMUNIA ŚWIETA

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. odbywa się w pierwszy czwartek miesiąca, w naszej kaplicy Sunshine, w godz 18.00 do 20.00 i Polskiej Szkole Podstawowej w Hoppers Crossing i Craigieburn.
. Rodzice osobiście zapisując dziecko do Pierwszej  Komunii św. u O. Dominika zobowiązując się tym samym do:
*odpowiedniego przygotowania dziecka w domu
*stałej współpracy z O. Dominikiem
*uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedziele.

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zamierzając zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinni się zgłosić do Ośrodka Duszpasterskiego na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu i przedstawić następujące dokumenty:
1. Aktualne, tj. z datą wystawioną do 3 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu,
2. Świadectwo bierzmowania.
3. Dokument stwierdzający tożsamość. 

PRZY DOMINIKAŃSKICH OŚRODKACH  DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO DZIAŁAJĄ:

1. POLSKA SZKOŁA PODSTAWOWA I ŚREDNIA IM. JANA PAWŁA II W HOPPERS CROSSING.  Szkoła  podstawowa  powstała 9 października 1993 r. a szkoła średnia 9 lutego 1996 r. Zajęcia szkolne rozpoczynają się o godz. 9.00  rano  w Secondary College przy  2 Fraser Street w Hoppers Crossing.
POLSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W CRAIGIEBURN jako filia szkoły w Hoppers Crossing, istnieje od 18 lipca 1998 r.
Cel: zachowanie oraz rozwijanie u dziecka zarówno języka ojczystego a także przekazanie wiadomości o kraju rodzinnym, kulturze i tradycjach ojczystych. Warto wiedzieć, ze nasze szkoły przyjmują wszystkich uczniów bez względu na ich miejsce zamieszkania i zajmują druga pozycję pod względem ilości dzieci w szkołach w Wiktorii.
Szkoły, które założył O. Dominik, są przyłączone do Dominikańskiego Ośrodka Duszpasterskiego, czyli do społeczności lokalnej, stawiają  je  w centrum uwagi tej społeczności i są największym atutem w sposobie funkcjonowania szkoły. Nie tylko bowiem realizuje się w nich program nauki języka polskiego, ale również wychowuje się dzieci i młodzież w duchu patriotycznym i katolickim.

2. ZESPÓŁ WOKALNY ”SIEWCY”

Powstał 4 listopada 1996 roku. Założycielem  i opiekunem zespołu wokalnego „Siewcy” jest o. Dominik Jałocha OP. Kierownikiem muzycznym jest pani mgr Teresa Świątkowska,  Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież które śpiewają i chciałyby pełniej poprzez śpiew uczestniczyć w uroczystościach religijnych jak i w życiu Polonii. Wystarczy tylko chęć i dysponowanie czasem w każdy poniedziałek w godzinach od 18.00 do 19.30. Próby zespołu odbywają się w Albion.

   3.   DOMINIKAŃSKI OŚRODEK MŁODZIEZY „DOM”
 powstał z inicjatywy o. Dominka , 28 marca 1992 roku. Główne założenie:  intelektualne      –  podnoszenie wiedzy religijnej i duchowe – formujące wewnętrznie
DOM  skupia młodzież chcącą przyszłość oprzeć na wartościach chrześcijańskich. Spotkania odbywają się  w dniach i godzinach dogodnych młodzieży.

   4. DOMOWA  FILMOTEKA  CHRZEŚCIJAŃSKA
       W sklepie „Roli Poli” w Sunshine, została w czerwcu 1997 r., otwarta  „Domowa Filmoteka Chrześcijańska”.  Obecnie sklep posiada  80 tytułów filmów . Filmy przekazane przez O. Dominika do bezpłatnego wypożyczenia  w sklepie „Roli Poli” przy 1 City Place w Sunshine, podzielone zostały na trzy kategorie:
1.filmy o tematyce moralno-religijnej
2.edukacyjnej
3.dokumentalno-patriotyczne
Ze zbiorów DFCh, każdy może bezpłatnie wypożyczyć film w godzinach otwarcia sklepu. Po dalsze informacje proszę telefonować:
- „Roli Poli”, Tel: 9311-4077
- O. Dominik, Tel: 9312-1289

  5. BIBLIOTEKA – SŁUŻYĆ  SŁOWEM
Jednym z punktów programu obchodów 40 lecia pracy duszpasterskiej dominikanów w Australii  jest planowane na lipiec 2001 otwarcie biblioteki, zawierającej około 1500 tytułów. Trudno, rzecz jasna,  wymienić wszystkie tytuły, więc zwracamy uwagę na kilka  dziedzin: teologia, filozofia, etyka, liturgia, historia i kultura, literatura, małżeństwo i rodzina, literatura dla dzieci i młodzieży . Biblioteka chce być wierna dominikańskiemu posłannictwu:  służyć ludziom przez dawanie lektury pomocniczej w życiu, podejmującej współczesne problemy nurtujące ludzi wierzących, a z drugiej strony nie tylko kształtować pobożności wiernych,  lecz pomaganie zdobywaniu, pogłębianiu i podnoszeniu wiedzy teologicznej, religioznawczej, historycznej  społecznej (...).To nasz  plan duszpasterski na ten rok.
Książki pochodzą z prywatnego zbioru O. Dominika i O. Andrzeja. Mamy nadzieję, że upowszechnienie dobrej książki i kultury chrześcijańskiej, przyniesie wiele dobrych owoców w życiu wielu ludzi.

6. KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

    Przy naszych Ośrodkach Duszpasterskich istnieją cztery Koła Żywego Różańca św.
- św. Maksymiliana Maryi Kolbego w North Sunshine – Zelatorka; Wiesława Podlewska
- św. Teresy Wielkiej w North Sunshine – Zelatorka;  Szambelańczyk
- św. Dominika w Yarraville – Zelatorka; Maria Turczyniak
- św. Józefa w Hoppers Crossing  – Zelatorka; Róża Białecka
   Koło Żywego Różańca przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego    należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – Kółko złożone z 15 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz „, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu” rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 15 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego:” Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”. 
- Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.
- Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.
- Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.
- Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc albo przez losowanie, albo – co jest praktyczne – w porządku kolejnym, to znaczy, kto na przykład miał w pierwszym miesiącu Tajemnicę 3., to na przyszły miesiąc już wiadomo, że będzie miał Tajemnicę 4., itd.
- Członkowie Żywego Różańca korzystają ze Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji za żywych i umarłych.
- Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego.
 

W  KAŻDĄ  PIERWSZĄ  SOBOTĘ  MIESIĄCA W  KAPLICY  W   SUNSHINE:
14.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu,
          Różaniec prowadzony przez Koła Żywego Różańca,
          Msza święta,
          Spotkanie w salce bibliotecznej
 
 

7. KULT  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

   Wprowadzony w naszych ośrodkach duszpasterskich 5 grudnia 1997 roku. Cel: dziękować Bogu i czcić Jego Miłosierdzie wg  Św. Faustyny, poznawać i szerzyć jej posłannictwo czyli Orędzie Miłosierdzia, czynić i wspierać dzieło miłosierdzia.
   I ty możesz pod opieką św. Faustyny żyć i wielbić Boże Miłosierdzie, jedyne źródło zbawienia.
   Zapraszamy w każdy piątek do wspólnej modlitwy: 
( pierwsze piątki miesiąca w Yarraville, a pozostałe w kaplicy w Sunshine)
 18.00       Okazja do spowiedzi świętej.
18.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
                Msza św.
 

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTWA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

O zbawcza Hostio, godna czci, * Co lud do niebios wiedziesz bram. *
Bój srogi nęka wiernych Ci, * Daj siłę, pomoc ześlij nam 

Jednemu w Trójcy Władcy ziem * Niech będzie chwała w każdy czas; * 
Niech On wieczystym życiem swym, * W ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

2. Modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem

Witaj Miłości utajona, życie mej duszy. 
Witaj Jezu pod tymi nikłymi postaciami chleba. 
Witaj najsłodsze Miłosierdzie, które się rozlewasz na wszystkie dusze.

Witaj Dobroci Nieskończona, która rozsiewasz wokół strumienie łask. 
Witaj jasności i światłości dusz. 
Witaj Zdroju niewyczerpanego Miłosierdzia, najczystsza Krynico, 
z której nam tryska życie i świętość.

Witaj rozkoszy dla serc czystych. 
Witaj jedyna nadziejo dla dusz grzesznych.

3. Pieśń: Kłaniam się Tobie

Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże, * Którego niebo objąć nie może; *
Ja proch mizerny, przed Twą możnością * Z wojskiem Aniołów klękam z radością. (bis)

Tu Stwórcę swego z wiara wyznaję, * Kocham serdecznie pokłon oddaję; *
Cieszę się wielce z Twej Boskiej Chwały, * Niech Ci się kłania z niebem świat cały. (bis)

Dziękuję za to, żeś się zostawił * W tym sakramencie abyś nas zbawił. * 
Za swoje łaski tu wyświadczone * Odbieraj od nas serca skruszone. (bis)

4. Modlitwa Adoracyjna

Uwielbiam Cię Stwórco i  Panie utajony w Najświętszym Sakramencie uwielbiam Cię za, wszystkie dzieła rak Twoich, w  których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia.   O Panie, rozsiałeś tyle piękna po całej ziem, które mówi  mi o Twojej niepojętej piękności. A choć się ukryłeś  i utaiłeś swoją piękność, oko  moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje swego Stwórcę, najwyższe Dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia.
Stwórco mój i Panie Twoja  dobroć ośmiela mnie by mówić do Ciebie.  Miłosierdzie Twoje sprawia, że znika między nami przepaść, która dzieli  Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą, o Panie,   to rozkosz dla mojego serca. W Tobie znajduję wszystko, czego moje serce zapragnąć może. Tu światło  Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz większego  poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask  strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. 
O Stwórco nasz i Panie, Ty sam dajesz nam siebie. Za tę niepojętą dobroć Twoją uwielbiamy  Cię całym sercem i  całą duszą. 

5. Pieśń Bądź uwielbiony Boże

Bądź uwielbiony, Panie, miłosierny Boże,
W osobach trzech jedyny, wieczny, niepojęty. 
Mój mały ludzki rozum pojąć Cię nie może,
Więc tylko wciąż powtarzam: Święty, Święty, Święty.

Bądź wysławiony Boże, Stwórco nasz i Panie, 
W potędze niezmierzony, a litością zdjęty. 
Odpłacić Ci się za to nikt z nas nie jest w stanie. 
Przyjm chociaż tę pieśń chwały: Święty, Święty, Święty.

Niech będzie uwielbiona miłość Twa wieczysta,
Co wznosi się nad wszystkie niebios firmamenty
Tam Cię sławi Boże, rzesza duchów czysta, 
Przecudnym hymnem chwały: Święty, Święty, Święty.

Wpatrując się w zachwycie w Boskie Twe oblicze.
Śpiewając hymn wdzięczności dla Ciebie poczęty.
I ja szczęśliwy jestem, że też uczestniczę, 
W ich wiecznym dziękczynieniu: Święty, Święty, Święty.

6. Podziękowania i prośby:

Jezu! Ośmieleni Twoją nieskończoną dobrocią i miłosierdziem, pragniemy przedstawić Ci nasze dziękczynienia i prośby: ... .

7. Koronka do Bożego Miłosierdzia

Koronka do Miłosierdzia Bożego (do odmawiania na zwykłym różańcu)
Na początku: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę... 

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa - na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego.

Na małych paciorkach różańca:
Dla Jego bolesnej męki – miej miłosierdzie dla nas i świata całego.

Na zakończenie:
· Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem ( 3 razy)
· Jezu ufam Tobie! ( 3 razy)
 

8. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Przed Tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz;
Niech przed Nowym testamentem starych praw ustąpi czas;
Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni;
Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci;
A równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

K. Dałeś im chleb z nieba. (Alleluja)
L. Wszelką rozkosz mający w sobie. (Alleluja)
 

K. Módlmy się: 

 Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, * daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 W. Amen.

      9. Litania do Bożego Miłosierdzia (Uwielbienie Miłosierdzia Bożego)

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy,  Ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, 
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, 
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, 
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, 
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniając wszechświat cały, 
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, 
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, 
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, 
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, 
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, 
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, 
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę, 
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, 
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, 
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Sakramentów świętych, 
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie Chrztu i Pokuty,
Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, 
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, 
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, 
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, 
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, 
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, 
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, 
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, 
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, 
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, 
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, 
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów,

K: Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę

Módlmy: Boże, którego Miłosierdzie jest nie zgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie teraz i na wieki wieków. W: Amen.

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. (3 razy)

10. Pieśń na uwielbienie

Nasze Plany i nadzieje:

Nasze plany i nadzieje
Coś niweczy raz po raz.
Tylko Boże Miłosierdzie
Nie zawodzi nigdy nas.
Ref.:  Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat.
Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat.
Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej, 
I w opiece czułej duszę moją miej.

Ufność w Miłosierdzie Boże
Zapewnienie daje nam, 
Że w godzinę naszej śmierci 
Przyjdzie po nas Jezus sam
Ref.:  Jezu, ufam Tobie ...

W trudnych chwilach twego życia
Nie rozpaczaj, nie roń łez.
Ufność w Boże Miłosierdzie
Troskom twym położy kres.
Ref.:  Jezu, ufam Tobie ...

Pragnę oddać się dziś Tobie, 
Całym życiem służyć Ci.
Pragnę Boże Miłosierdzie 
Głosić ludziom w smutne dni
Ref.:  Jezu, ufam Tobie ...
 
 

  8. NABOŻEŃSTWO  DO  MATKI  BOŻEJ  FATIMSKIEJ

   Wprowadzono w naszych ośrodkach duszpasterskich 13 stycznia 1998.
Na pamiątkę Objawień Matki Bożej w Fatimie, każdego trzynastego dnia miesiąca odprawiamy tzw. Nabożeństwo fatimskie. Pierwsze ukazanie się Matki Boskiej w Fatimie miało miejsce 13 maja 1917 roku, a 13 października tego samego roku pielgrzymi byli świadkami tzw. Cudu słońca. Zgodnie z treścią objawień, nabożeństwo ma charakter ekspiacyjny i obejmuje głównie wspólne odmawianie różańca. Po nabożeństwie odprawia się Mszę Świętą wotywną z formularza maryjnego. Po każdej dziesiątce różańca, po „Chwała Ojcu”, dodaje się modlitwę, która została wg tradycji przekazana w czasie objawień dzieciom w Fatimie:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
szczególnie zaś te, które najbardziej 
potrzebują Twego miłosierdzia.
 

KAŻDY 13. DZIEŃ MIESIACA
W kościele  św. Bernadety w North. Sunshine ( 59 Westmoreland Rd), Pokutny Różaniec Fatimski i Msza św.
Jeśli 13. wypadnie: poniedziałek, wtorek, czwartek, -  początek nabożeństwa o godz. 18.30; natomiast w środę i piątek o godz. 17.00, w sobotę o godz. 14.00 a w niedzielę o godz. 17.00 (czas zimowy), 16.00 (czas letni).

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTWA  FATIMSKIEGO

1. Pieśń do Matki Bożej
2. Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
3 .Kazanie
4. Różaniec 
a. Wierzę w Boga...
b. Ojcze nasz,...
c. 3 razy ” Zdrowaś Maryjo”...
d. Chwała Ojcu... 
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie zaś te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia.
e. Część radosna: w poniedziałek i czwartek; część bolesna: we wtorek, i piątek; część chwalebna: w niedzielę, środę i sobotę.
Każda dziesiątka Różańca poprzedzona jest rozważaniem danej tajemnicy.
Po Chwała Ojcu..., dodaje się modlitwę, O mój Jezu,... i jedną zwrotkę pieśni do Matki Bożej.
Pierwszą, trzecią i piątą tajemnicę Różańca św. odmawiamy stojąc, rękami rozłożonymi w kształcie krzyża. Przy drugiej i czwartej tajemnicy - klękamy.
5. Pieśń - Wezwania do Matki Bożej
6.Pieśń na błogosławieństwo
7. Po błogosławieństwie     „Akty uwielbienia” i  pieśń końcowa.

MSZA  ŚW.

                   PIEŚNI
 

  WEZWANIA DO MATKI BOŻEJ

Część I

Matko Boska, za nami wstawiaj się.
Matko Boska, za nami wstawiaj się.
 

A
Jutrzenko zaranna na niebie.
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy
Śliczniejsza nad cedry Libanu.
Cudniejsza nad perły i złoto.
Przez Serce Twe niepokalane.
Matko Boska, za nami wstawiaj się.
Matko Boska, za nami wstawiaj się.

B
Panno, łask Bożych pełna.
Panno, księżno niebieska.
Panno, niepokalana.
Panno, cnót wszelkich kwiecie.
Panno, ucieczko nasza.

R.: Hołd Ci oddaje, wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się.
Matko Boska, za nami wstawiaj się.
 
 

Cześć II

Matko Boska, za nami wstawiaj się.
Matko Boska, za nami wstawiaj się.
A
Tyś pierwszą po Bogu ozdobą.
Tyś chwałą Kościoła świętego.
Tyś wszystkich zbawionych radością
Tyś ludu grzesznego ucieczką.
Przez Serce Twe niepokalane.
R.:  O Maryjo, błagamy Cię.

Matko Boska, za nami wstawiaj się.
Matko Boska, za nami wstawiaj się.
B
Matko Odkupiciela.
Matko pięknej miłości
Matko nienaruszona.
Matko Bożej mądrości.
Matko nasza najświętsza.
R.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się.
Matko Boska, za nami wstawiaj się.

Część III
Matko Boska, za nami wstawiaj się.
Matko Boska, za nami wstawiaj się.

A
Królowo zastępów Anielskich.
Królowo wyznawców i Świętych
Królowo Różańca Świętego.
Królowo trwałego pokoju.
Przez Serce Twe niepokalane.
R.: O Maryjo, błagamy Cię.

Matko Boska, za nami wstawiaj się.
Matko Boska, za nami wstawiaj się.
B
Witaj Boga-Rodzico.
Witaj łask pośredniczko.
Witaj wiary przykładzie.
Witaj nadziejo nasza.
Witaj kwiecie miłości.
R.: Hołd ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się.
Matko Boska, za nami wstawiaj się. 

PIEŚŃ  FATIMSKA

1. W słonecznej światłości Najświętsza 
Panna.
Na ziemię zstępuje, jak zorza ranna.
Ave, ave, ave Maryja
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.

2. Na liściach dębowych stanęła Pani.
A dzieci na klęczkach, modlą się do Niej.

3. O Matko dlaczego Twe jasne oczy.
Cierpienie i smutek boleśnie mroczy.

4. Me serce Matczyne przepełnia smutek.
Bo dusze mych dzieci, grzechem zatrute.

5. O zmiłuj się Matko i wskaż nam drogę.
Co z ziemi prowadzi, prosto do Boga.

6. Grzesznicy niech padną przed Bogiem w skrusze. 
W pokucie i we łzach obmyją duszę.

7. A po cóż w dębowych liściach Ty stoisz?
Czy pragniesz orędzie dać dzieciom swoim?

8. Przez mnie Bóg chce wam dać byt spokojny.
I zgasić już krwawe pożogi wojny.

9. O Matko przez serce Twe i Różaniec.
Niech brzmi chwała, po ziemi kraniec.
 

9. RADA  POMOCY  W  DUSZPASTERSTWIE

Od 24 listopada 1997 roku, O. Dominik rozpoczął formowanie wieloosobowej Rady Pomocy w Duszpasterstwie (skrót: RPD), która będzie pracować w różnych sekcjach, tak bardzo ważnej i potrzebnej naszej wspólnocie duszpasterskiej. Celem RPD jest – wspólne radzenie, jak usprawnić, pogłębić i podnieść na wyższy poziom pracę duszpasterską, jak dotrzeć do środowisk religijnie obojętnych. Dzięki pracy Rady  uzyskujemy:
a) lepsze rozeznanie stanu i potrzeb ośrodków duszpasterskich,
b) możliwość kontrolowania własnej pracy
c) możliwość korzystania z odmiennego doświadczenia i kompetencji osób świeckich,
d) nowe inicjatywy, których realizacja nie byłaby możliwa bez pomocy ludzi.
Trzeba zaznaczyć, że Rada nie jest organem władzy, lecz organem pomocniczym. Do zadań RPD należy m.in.:
a) pobudzenie i rozwój inicjatyw apostolskich wśród wiernych,
b) koordynacja poczynań apostolskich,
c) wspomaganie w pracy duszpasterzy z naszych ośrodków 
d) wyrażanie opinii w sprawach duszpasterskich
e) wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalenia pracy w ośrodkach duszpasterskich.
Etap formowania RPD został ukończony 13 grudnia 1997 roku. Powoływane są nowe osoby, które odzwierciedlają – w miarę możliwości – skład społeczny ośrodków.
Każdy może się do nas przyłączyć, ofiarując swój czas czy umiejętności dla wzbogacenia działalności ośrodków duszpasterskich.
 

NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOŻĄ I KU ZBUDOWANIU LUDZI